Các hư hỏng thường gặp ở bơm thủy lực bánh răng và cách sửa chữa