Bơm bánh răng thủy lực, bơm số cho máy xúc lật KOMATSU 530-1, P/n 705-11-33100