Bơm thủy lực bánh răng máy xúc lật Komatsu WA350-1, P/N 705-52-30080