KFP5145-63-KP1013CYRF, BƠM THỦY LỰC BÁNH RĂNG KAYABA 3 TẦNG