Két làm mát nước cho xe đào Komatsu PC300-7, PC350-7, PC360-7, P/N 207-03-71110