Két làm mát khí nạp cho xe xúc SY215, SY365, SY235, SH350, SH360, SH450, SK200, SK230,..