Bơm thủy lực bánh răng chính hãng SHIMADZU SD3232F1 – SD3232F9H9L470cho xe cẩu, xe nâng, xe xúc