Bơm thủy lực bánh răng xe đào Komatsu PC05-6 PC07-1, P/N 705-41-06000