Thẻ: bơm thủy lực xe cẩu SHIMADZU YP15 A77R004 -0716-0004