Bơm thủy lực bánh răng 705-41-08080 máy đào Komatsu PC38UU-2, PC25-1, PC25R-1