Bơm thủy lực bánh răng máy đào Komatsu PC200-1, P/N 705-56-24030