Bơm thủy lực bánh răng 705-12-40040 máy xúc lật Komatsu WA450-1,WA470-1, WA500-1