Thẻ: bơm khiển Bơm bánh răng SHIMADZU YP15A12-R156