Bơm thủy lực shimadzu YP15 55R119, bơm dầu thủy lực xe cẩu