BƠM THỦY LỰC BÁNH RĂNG SDB2525-R240 LẮP CHO MÁY CÔNG TRÌNH