Bơm dầu thủy lực bánh răng máy xúc KRP4-27AKVYJ, xuất xứ Nhật Bản