Bơm thủy lực bánh răng cho xe đào Komatsu PC38UU-2, P/N 705-41-08240